Niedziela, 21 kwietnia 2019 r.
Imieniny obchodzą: Anzelm, Bartosz, Feliks

„Dolina Słupi”

14 listopada 2011

Utworzony został w 1981 r. dla zachowania walorów środowiska geograficzno -
przyrodniczego rzeki Słupi i jej dorzecza, na które składają się: urozmaicona rzeźba
terenu, wysoka lesistość, liczne torfowiska różnych typów, jeziora, w tym lobeliowe,
urokliwe doliny rzeczne, pomniki przyrody, a także osobliwości kulturowe (zabytki
architektury, najstarsze w Europie elektrownie wodne - poza granicami gminy).
Granice Parku, obowiązujące na jego terenie zakazy (przytoczone w rozdziale 2.3
obowiązujące do czasu zatwierdzenia planu ochrony Parku) określało
Rozporządzenie Nr 10/98 Wojewody Słupskiego z dnia 19 sierpnia 1998r. (Dz. Urz.
Woj. Słupskiego Nr 19, poz.82 z 1998r.) oraz Uchwała Nr X/42/81 WRN w Słupsku z
dnia 8 grudnia 1981r. (Dz. Urz. Woj. Słupskiego Nr 31, poz.185 z 1994r.). Park
posiada otulinę, w której zawiera się pozostała (poza granicami Parku) część gminy
Borzytuchom. Otulina nie jest formą ochrony przyrody, a została utworzona dla
zabezpieczenia obszaru Parku przed oddziaływaniem szkodliwych czynników
zewnętrznych. Funkcjonowanie otuliny regulowały przepisy prawa miejscowego jak w
przypadku Parku.
Aktualnie zasady ochrony przyrody i krajobrazu w obrębie otuliny Parku
Krajobrazowego „Dolina Słupi” reguluje:
· Rozporządzenie Nr 58/06 Wojewody Pomorskiego z dnia 15 maja 2006 roku w
sprawie Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi" ( Dziennik Urzędowy z 1
czerwca 2006 r Nr 58 poz. 1195),
· Rozporządzenie Nr 15/2003 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2003
roku w sprawie ustanowienia Planu ochrony Parku Krajobrazowego "Dolina
Słupi" ( Dziennik Urzędowy z 30 czerwca 2003 r Nr 83 poz. 1362).
W załączniku nr 3 do w/w Rozporządzenia w sprawie ustanowienia Planu ochrony
Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi" określono na mapach w skali 1:25 000 oraz
1:50 000 obowiązujące granice Parku i otuliny.
Generalne kierunki działań na rzecz ochrony przyrody Parku określone w planie
ochrony:
1) wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju w obszarach użytkowanych
gospodarczo, w tym:
· ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych poprzez odpowiednie
zagospodarowanie strefy ekotonowej lasu, zwłaszcza w obszarach osadnictwa
i turystyki,
· ochrona wód poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej,
· ochrona środowiska przed zanieczyszczeniem lub zniszczeniem w wyniku
niewłaściwego postępowania z odpadami,· ograniczenie ryzyka wystąpienia na obszarze Parku i otuliny nadzwyczajnych
zagrożeń środowiska i sytuacji awaryjnych stwarzających zagrożenie dla
środowiska,
· ochrona środowiska przed zagrożeniami pochodzącymi z rolnictwa,
· zachowanie ekosystemów barierowych hamujących przepływ biogenów z pól
do wód powierzchniowych,
2) ograniczanie do niezbędnego minimum zmian użytkowania terenu z leśnego
na inny.
Szczegółowe zasady gospodarki zasobami przyrody i gospodarki przestrzennej oraz
zakazy obowiązujące na obszarze Parku określają zapisy Planu ochrony. czytaj więcej


1system rada
2utrudnienia drogowe
500 +
6 dobry start
Dane podatkowe
KMZB
Mikroporady
Zawisza Borzytuchom

Serwis stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania Serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji Serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.