Sobota, 23 lutego 2019 r.
Imieniny obchodzą: Romana, Izabela, Damian

Komu? Ile? Na jakie działanie?

Rafał Zblewski  |  19 grudnia 2016

Komu? Ile? Na jakie działanie?
Mały poradnik Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Bytowskie”

Od stycznia można zasięgnąć szczegółowych informacji o naborach, warunkach i dokumentach w Biurze Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Bytowskie”, Łupawsko 12, 77-116 Czarna Dąbrówka lub telefonicznie (59) 822 12 50.

Biuro czynne w dni powszednie w godz. 7.00-15.00. Informacji można szukać również na stronie www.rlgd-pb.com.pl lub uzyskać je drogą mailową biuro@rlgd-pb.pl

W styczniu w każdej gminie z obszaru Rybackiej LGD „Pojezierze Bytowskie” planowane są szkolenia. Informacje o miejscach i terminach szkoleń zostaną zamieszczone w styczniu na www.rlgd-pb.com.pl lub na stronach gmin z obszaru LGD.

Komu? Ile? Na jakie działanie? – Mały poradnik Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Bytowskie”
Nazwa przedsięwzięcia Termin naboru Kto może aplikować Wysokość dofinansowania Kwota przeznaczona na przedsięwzięcia
1.1.1. Tworzenie nowych miejsc pracy w tym tworzenie nowych podmiotów gospodarczych lub utrzymanie miejsc pracy na obszarze LGD

I półrocze 2017 r.,

I półrocze 2019 r.

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U. poz. 1358 );

Do 50% kosztów kwalifikowalnych

Do 300 000,00 zł

2017 r. –431.950,00

2019 r. –520.950,00

1.1.2. Wspieranie rozwoju lub przebranżowienia istniejących podmiotów gospodarczych

I półrocze 2017 r.,

I półrocze 2019 r.

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U. poz. 1358 );

Do 50% kosztów kwalifikowalnych

Do 300 000,00 zł

2017 r. –486.400,00 zł

2019 r. –466.500,00 zł

1.2.1. Wspieranie produktów i usług sektora rybactwa i akwakultury powstających na terenie LGD (w tym m.in. publikacje, marketing, sprzedaż bezpośrednia) poprzez tworzenie lub  rozwój łańcucha dostaw.

I półrocze 2017 r.,

I  półrocze 2019 r.

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U. poz. 1358 ); przy czym w przypadku operacji skierowanych do młodych ludzi wnioskodawcą może być osoba, która nie ukończyła 40 lat

Do 50% kosztów kwalifikowalnych

Do 300 000,00 zł

2017 r. -720.173,00 zł

 

2019 r. - 819.127,00 zł

1.2.2. Wspieranie innowacyjnych działań młodych ludzi mających na celu usprawnienie lub modernizacje łańcucha dostaw produktów sektora rybactwa i akwakultury

I półrocze 2017 r.,

I  półrocze 2019 r.

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U. poz. 1358 ); przy czym w przypadku operacji skierowanych do młodych ludzi wnioskodawcą może być osoba, która nie ukończyła 40 lat

Do 50% kosztów kwalifikowalnych

Do 300 000,00 zł

2017 r. –660.360,00 zł

2019 r. –878.940,00 zł

1.2.3. Wspieranie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze RLGD PB

II półrocze 2017 r.,

II  półrocze 2019 r.

Jednostki samorządu terytorialnego i organizacje, których celem statutowym jest działalność na rzecz społeczeństwa

Do  50% kosztów kwalifikowalnych; lub 85% kosztów kwalifikowalnych w przypadku spełniania warunków zawartych w art. 95 ust. 3 Rozporządzenia nr 508/2014;

Do 300.000,00 zł

2017 r. – 36.650,00 zł

2019 r. – 41.898,00 zł

2.1.1. Działania na rzecz ochrony, poprawy i odnowy środowiska i jego elementów, w tym: restytucja cennych przyrodniczo gatunków, czynna ochrona przyrody ze szczególnym uwzględnieniem ochrony rzek i jezior, przeciwdziałanie kłusownictwu wodnemu lub podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych, tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii w rozumieniu przepisów o odnawialnych źródłach energii

II półrocze 2017 r.,

II  półrocze 2019 r.

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U. poz. 1358 );

Do  50% kosztów kwalifikowalnych; lub 85% kosztów kwalifikowalnych w przypadku spełniania warunków zawartych w art. 95 ust. 3 Rozporządzenia nr 508/2014;

Do 300.000,00 zł

2017 r. –1.287.070,00 zł

2019 r. –1.311.415,00 zł

2.1.2. Rozwój wiadomości ekologicznej II półrocze 2019 r. Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U. poz. 1358 );

Do  50% kosztów kwalifikowalnych; lub 85% kosztów kwalifikowalnych w przypadku spełniania warunków zawartych w art. 95 ust. 3 Rozporządzenia nr 508/2014;

Do 300.000,00 zł

2019 r. – 42.935,00 zł
2.2.1. Rozbudowa, modernizacja, integracja sieci szlaków turystycznych w powiązaniu i harmonii z istniejącymi oraz tworzenie i rozwój infrastruktury towarzyszącej wodnym szlakom komunikacyjnym historycznie lub terytorialnie powiązanej z działalnością rybacką II półrocze 2017 r. Jednostki samorządu terytorialnego i organizacje, których celem statutowym jest działalność na rzecz społeczeństwa

Do  50% kosztów kwalifikowalnych; lub 85% kosztów kwalifikowalnych w przypadku spełniania warunków zawartych w art. 95 ust. 3 Rozporządzenia nr 508/2014;

Do 300.000,00 zł

2017 r. – 654.569,00 zł
2.2.2. Budowa, rozbudowa, modernizacja i wyposażenie obiektów rekreacyjnych, kulturowych powiązanych z rybactwem, w tym ułatwienie dostępu do nich (likwidacja barier architektonicznych) oraz zagospodarowanie przestrzeni wokół tych obiektów II półrocze 2017 r. Jednostki samorządu terytorialnego i organizacje, których celem statutowym jest działalność na rzecz społeczeństwa

Do  50% kosztów kwalifikowalnych; lub 85% kosztów kwalifikowalnych w przypadku spełniania warunków zawartych w art. 95 ust. 3 Rozporządzenia nr 508/2014;

Do 300.000,00 zł

2017 r. –1.985.159,00 zł
 

1system rada
2utrudnienia drogowe
500 +
6 dobry start
Dane podatkowe
KMZB
Mikroporady
Zawisza Borzytuchom

Serwis stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania Serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji Serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.