Środa, 19 czerwca 2019 r.
Imieniny obchodzą: Gerwazy, Protazy, Julianna

III Sesja Rady Gminy Borzytuchom

Rafał Zblewski  |  27 grudnia 2018

III Sesja Rady Gminy Borzytuchom
W dniu 28 grudnia 2018 r. o godz. 13:00 odbędzie się III sesja Rady Gminy Borzytuchom w sali Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu. Transmisję z sesji będzie można obejrzeć w całości na żywo. Transmisja udostępniona będzie na naszej stronie www.borzytuchom.pl

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe (otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie protokołu z ostatniej sesji z dnia 04 grudnia 2018r., przedstawienie porządku obrad).
 2. Przyjęcie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Borzytuchom.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.
 5. Ustanowienie "Wieloletniego programu osłonowego Gminy Borzytuchom w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży" na lata 2019-2023.
 6. Podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
 7. Określenie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
 8. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borzytuchom.
 9. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2018r.
 10. Przyjęcie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2019.
 11. Ustalenie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Gminy Borzytuchom.
 12. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy.
 13. Uchwalenie budżetu Gminy Borzytuchom na rok 2019
   (odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, przedstawienie opinii komisji stałych rady gminy, odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o projekcie uchwały budżetowej, dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie, głosowanie nad projektem uchwały budżetowej).
 14. Przedłożenie planów pracy komisji na rok 2019.
 15. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał rady.
 16. Sprawy bieżące.
 17. Zakończenie obrad.

1system rada
2utrudnienia drogowe
500 +
6 dobry start
Dane podatkowe
KMZB
Mikroporady
Zawisza Borzytuchom

Serwis stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania Serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji Serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.