Piątek, 4 grudnia 2020 r.
Imieniny obchodzą: Barbara, Bernard, Krystian

Apel do ozdrowieńców

Rafał Zblewski  |  12 listopada 2020

Apel do ozdrowieńców

Zwracam się z prośbą do wszystkich, którzy są ozdrowieńcami choroby Covid-19, aby rozważyli czy chcą pomagać innym chorym poprzez oddanie preparatów osocza lub krwi. Możliwe jest zorganizowanie transportu przez Gminę oraz Zespół Szkół w Borzytuchomiu do Słupska dla 3-7 osób. Preparaty z krwi są często jedynym skutecznym lekarstwem ratującym życie i stąd apel do wszystkich ludzi, którzy kwalifikują się, aby  przekazać ten dar życia.

Wszystkie osoby, które spełniają kryteria kwa­li­fi­ka­cji określone w Roz­po­rzą­dze­niu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017r. w sprawie warunków po­bie­ra­nia krwi od kan­dy­da­tów na dawców krwi i dawców krwi (Dz.U.2017 poz. 1741)

  1. Prze­cho­ro­wa­ły COVID-19, zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe, lub osoby, które przeszły bez­ob­ja­wo­we zakażenie wirusem SARS-Co­V-2,
  1. Są obecnie uznane za zdrowe, czyli:

– przebyły po­twier­dzo­ne zakażenie SARS-Co­V-2 i minęło co najmniej 28 dni od za­koń­cze­nia objawów lub za­koń­cze­nia izolacji (bez wy­ko­ny­wa­nia badań kon­tro­l­nych metodą PCR),

 -lub miały stwier­dzo­ne prze­ciw­cia­ła an­ty­-SARS-Co­V-2, u których minął okres co najmniej 14 dni od do­dat­nie­go wyniku na obecność prze­ciw­ciał (bez wy­ko­ny­wa­nia badań kon­tro­l­nych metodą PCR).

  1. Są w wieku 18-65 lat (dawcy pierw­szo­ra­zo­wi do 60 roku życia)
  2. Dawca musi wyrazić pisemną zgodę na za­sto­so­wa­nie osocza w badaniach kli­nicz­nych oraz na frak­cjo­no­wa­nie

Wszyscy chętni mogą zgłaszać akces telefonicznie lub osobiście w Urzędzie Gminy w sekretariacie. My zaś postaramy się zorganizować grupę i dowieźć do punktu Krwiodawstwa w Słupsku. Zachęcam Państwa do aktywności i pomagania.

 

Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Borzytuchom

dr Witold Cyba
11facebook
11PIT
1czujnik powietrza
1Projekty unijne
1PSR 2020
1system rada
2utrudnienia drogowe
500 +
6 dobry start

Serwis stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania Serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji Serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.