Niedziela, 17 listopada 2019 r.
Imieniny obchodzą: Waleria, Salomea, Grzegorz

Ogłoszenie o naborze na zastępowanie pracownika

Grzegorz Kopacz  |  19 lipca 2019

Ogłoszenie o naborze na zastępowanie pracownikaOGŁOSZENIE

o naborze na zastępowanie pracownika

 

 

Dyrektor Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu

 

OGŁASZA NABÓR NA ZASTĘPOWANIE PRACOWNIKA

 

1. Nazwa i adres jednostki :  Gminna Biblioteka i Ośrodek Kultury w Borzytuchomiu u. Danuty Siedzikówny „Inki” 2 77-141 Borzytuchom.

2. Stanowisko urzędnicze :   główny księgowy.

3. Wymagania niezbędne – wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku : 

     a) obywatelstwo polskie,

     b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw  

         publicznych,

     c) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo

         przeciwko:

        - mieniu,

        - obrotowi gospodarczemu,

        - działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,

        - wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe.

     d) wykształcenie ;

          -wyższe ekonomiczne i co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

          - średnie ekonomiczne i co najmniej 6-letnią praktyce w księgowości,

          - kandydat jest wpisany do rejestru biegłych i rewidentów.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

     a) prowadzenie pełnej księgowości jednostki samorządowej GBiOK,

     b)wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

     c) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i  

         finansowych z planem finansowym,

      d) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

5. Wymagane dokumenty:

     a) podanie o zatrudnienie wraz z uzasadnieniem,

     b) kwestionariusz osobowy,

     c) dokumenty potwierdzające kwalifikacje ( dyplomy, świadectwa,

         zaświadczenia),

     d) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

     e) oświadczenie o niekaralności,

     f) oświadczenie o stanie zdrowia,

    g) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu         

        z pełni praw publicznych.

     h) oświadczenie o nie skazaniu za przestępstwa określone w pkt 3 lit. c.

6. Warunki pracy:

    a) w niepełnym wymiarze czasu pracy tj. ½ etatu,

    b) praca biurowa,

    c) czynniki szkodliwe związane ze środowiskiem pracy nie występują,

    d) umowa o pracę na okres zastępowania pracownika.

7. Oferty należy składać osobiście w GBiOK, lub przesłać na adres GBiOK w Borzytuchomiu ul. Danuty Siedzikówny „Inki” 2,  77-141 Borzytuchom w terminie do dnia  26 lipca 2019 r.

8. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

9. Z kandydatami spełniającymi warunki naboru,  zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

10. Informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej oraz wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://ug.borzytuchom.ibip.pl).

11. Złożenie oferty jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wyboru oferty.

 


1czujnik powietrza
1Projekty unijne
1system rada
500 +
6 dobry start
Dane podatkowe
KMZB

Serwis stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania Serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji Serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.