Wtorek, 28 stycznia 2020 r.
Imieniny obchodzą: Walery, Radomir, Karol

Wybudowano 2 odcinki ścieżki pieszo-rowerowej w ramach RPO WP 2014-2020

Rafał Zblewski  |  10 stycznia 2019

rpo

Gmina Borzytuchom jako Lider projektu, w partnerstwie z Powiatem Bytowskim realizuje projekt pn. „Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnienie unikatowych w skali kraju jezior lobeliowych na terenie gminy Borzytuchom” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 „Środowisko”, Działania 11.4 „Ochrona różnorodności biologicznej”, w ramach zawartej umowy o dofinansowanie projektu nr RPPM.11.04.00-22-0008/17-00 z dnia 05 stycznia 2018 r.
 
Od grudnia 2018 r. mieszkańcy gminy Borzytuchom oraz odwiedzający ją turyści mogą korzystać z dwóch odcinków ściezki pieszo-rowerowej zrealizowanej w ramach ww. projektu.
 
Pierwszy odcinek o długości 161,96 m zaczyna się od budynku Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu i kończy się przy skwerze w pobliżu ośrodka zdrowia.
Na terenie skweru zamontowano tablicę interaktywną z mapą ścieżki dydaktycznej, informacjami dotyczącymi istniejących form przyrody w regionie oraz opisującymi bogactwo unikatowych jezior lobeliowych i obszarów Natura 2000.
  
Drugi z wybudowanych odcinków ścieżki o długości 520,17 m prowadzi wzdłuż ulicy Jeziornej w Borzytuchomiu i kończy się przy skrzyżowaniu z drogą powiatową Borzytuchom - Krosnowo. Przy ścieżce zlokalizowane są tablice informacyjno - dydaktyczne nawiązujące do tematyki projektu. Wybudowano również miejsce wypoczynku przy parkingu leśnym pomiędzy jeziorami Moczydło i Krosnowskim.
  
Pozostałe dwa odcinki ścieżki pieszo-rowerowej tj. odcinek od Zespołu Szkół w Borzytuchomiu do skrzyżowania z drogą powiatową Borzytuchom - Krosnowo oraz odcinek wzdłuż wspomnianej drogi powiatowej, zostaną zrealizowane do końca czerwca 2019 r. Drugi z wymienionych odcinków zrealizuje partner projektu, którym jest Powiat Bytowski.
  
Zakończenie realizacji całości projektu - do 01.08.2019 r.
  
Celem przedsięwzięcia jest zabezpieczenie zasobów i walorów przyrodniczych poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego i rekreacyjnego oraz zmniejszenie presji turystycznej na obszar sieci Natura 2000 "Dolina Słupi" PLB 220002, którego powierzchnia w granicach gminy Borzytuchom wynosi 4400,2 ha. Pozwoli to w sposób przemyślany i zgodny z ochroną przyrody na udostępnienie unikatowych w skali Europy jezior lobeliowych zlokalizowanych na terenie gminy Borzytuchom.
  
Priorytetem mają być działania skierowane na czynną ochronę przyrody, mające na celu poprawę stanu cennych gatunków i siedlisk przyrodniczych oraz zabezpieczenie przed utratą zasobów różnorodności biologicznej.
Produktem projektu będzie nowy, spójny szlak turystyczny o długości 2,98 km na obszarze Gminy Borzytuchom rozpoczynający się przy budynku Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu, prowadzący przez skrzyżowanie z drogą powiatową Borzytuchom – Krosnowo, wiodący aż do parkingu leśnego przy jeziorze Moczydło oraz Krosnowskim (jeziora lobeliowe). Obszary, przez które przebiega szlak stanowią obszar cenny przyrodniczo, w tym obszar sieci Natura 2000.
Ponadto, parking leśny pomiędzy ww. jeziorami lobeliowymi, zagospodarowany zostanie na miejsce wypoczynku przy użyciu elementów małej architektury (kosze na śmieci, ławki, stojaki na rowery, zestaw biesiadny) oraz dzięki instalacji altany.
Ze względu na skalę projektu oraz komplementarny zakres, należy wyróżnić podstawowe funkcje jakie planowany szlak będzie spełniać:
- funkcję komunikacyjną,
- funkcję przyrodniczą – będzie prowadzić wśród naturalnych kompleksów zielenie,
- funkcję rekreacyjną – związaną z aktywnym korzystaniem ze szlaku (przejażdżki rowerowe, bieganie itp.)
- funkcję edukacyjną – na szlaku pojawią się tablice informacyjne, udostępniane będą wiadomości o florze i faunie, która występuje ścieżce,
- zapewnienie odpoczynku – dzięki parkingowi, małej infrastrukturze będzie to miejsce spokoju i wytchnienia od codziennych spraw.


1czujnik powietrza
1Projekty unijne
1system rada
500 +
6 dobry start
Dane podatkowe
KMZB

Serwis stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania Serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji Serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.